Насловна » Актуелности

Актуелности

Актуелности

06.08.2018.

Обавештење

Обавештавамо да је Влада, на седници од 30. јула 2018. године, а на предлог Министарства рударства и енергетике, донела Уредбу о изменама и допунама Уредбе о енергетски угроженом купцу.

Наведена уредба је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 59/18 од 31. јула 2018. године и ступа на снагу 8. августа 2018. године.

Текст ове уредбе можете прочитати на интернет страници министарства. Уредбу можете скинути овде.

Основни циљ доношења ове уредбе је усклађивање текста Уредбе о енергетски угроженом купцу („Службеном гласнику РС”, број 113/18) са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), посебно имајући у виду одредбе члана 9. тог закона, које чине Начело делотворности и економичности поступка, као и члана 103. које регулишу дужност органа да прибавља податке по службеној дужности.

Подносилац захтева за стицање статуса угроженог купца уз захтев сада прилаже само оне податке који су неопходни за његову идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

Такође, овом изменом извршено je издвајање у посебан члан изузетка од примене одредби члана 4. Уредбе о енергетски угроженом купцу (којима се прописују услови за стицање статуса угроженог купца), на стицање статуса угроженог купца домаћинства чији су чланови корисници права на новчану социјалну помоћ или дечијег додатка. Ова измена је била неопходна из разлога што су се у пракси првостепених органа јављале недоумице око примене овог изузетка.

06.08.2018.

Честитам Дан рудара Србије!

Свим запосленима у рударском сектору Србије, у којем ради око 25 000 људи, честитам Дан рудара - 6. август.

Користим прилику да, уз изразе искреног поштовања свим људима који обављају један од најтежих послова на свету, поручим да рударство има будућност у Србији, с обзиром на то да ће се у овом сектору реализовати велики број инвестиција.

Чињеница је да увелико модернизујемо рударство, направили смо видљиве помаке и то би требало да охрабри запослене у рударском сектору и најави им светлију и сигурнију будућност. Влада Србије и Министарство рударства и енергетике улажу велике напоре како би се инвестиције у рударству повећале, самим тим и број упослених радника и њихове зараде, као и еколошки стандарди. Нама је изузетно важно и да испунимо приоритетну потребу рудара – да им осигурамо већу безбедност и заштиту здравља на раду, јер знамо да раде у тешким условима, са одређеним ризиком и дубоко смо свесни да зарадити „хлеб са седам кора“, није нимало лако.

Имајући у виду значајна геолошка открића на територији наше земље, попут лежишта у Јадру код Лознице, као и налазишта Чукару Пеки код Бора, а узимајући у обзир да се ради на интензивним геолошим истраживањима у Тимочком комплексу, као и рударске системе попут Колубаре, Костолца, РТБ-а Бор и Ресавице, с поносом можемо да констатујемо да Србија поседује сигурну базу за повећање производних капацитета који ће у будућности утицати на повећање његовог учешћа у БДП-у земље. Читав низ других активности домаћих и страних рударских компанија, свакако ће дати замајац развоју рударства у Србији, што ће додатно унапредити читаве регионе.

Могу слободно да кажем да са дубоким уверењем очекујем додатне инвестиције у рударство, отварање нових рудника, додатна истраживања а за тако нешто су потребне велике инвестиције, које треба обезбедити кроз стратешка партнерства.

Влада Србије и Министарство рударства и енергетике поставили су циљ од којег неће одустати – заштиту права радника, да рудари буду безбедни на радним местима и задовољни условима рада и на томе ћемо радити континуирано и предано, јер управо они јесу носиоци енергетске стабилности и стуб ове стратешке привредне гране.

Уз рударски поздрав – Срећно!

01.08.2018.

На основу чланова 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чланова 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 и 109/09), Закључка Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6006/2018 од 28. јуна 2018. године,
Министарство рударства и енергетике оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Преузмите цео јавни конкурс

Изјаву о сагласности за прибављање података можете преузети овде.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци    Узми рачун и победи!