Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за унапређење енергетске ефикасности

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за унапређење енергетске ефикасности

У Одсеку за унапређење енергетске ефикасности обављају се послови који се односе на: стварање регулаторних и подстицајних услова за рационалну употребу енергије и енергената и повећање енергетске ефикасности; припрему и реализацију програма и праћење ефеката мера за рационалну употребу енергије и повећање ефикасности при производњи, дистрибуцији и коришћењу електричне и топлотне енергије и природног гаса; реализацију пројеката који за циљ имају повећање енергетске ефикасности; осмишљавање и спровођење промотивних активности и образовних активности у области енергетске ефикасности; припрему и реализацију активности у вези са радом Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности; активности на успостављању и праћењу система за организовано управљање енергијом; учешће у остваривању међународне сарадње у области подстицања рационалне употребе енергије и повећања енергетске ефикасности; нормативно-правне и управне послове за потребе Одсека, као и други послови из делокруга Одсека.

  • Група за стварање услова за унапређење енергетске ефикасности

    У Групи за стварање услова за унапређење енергетске ефикасности обављају се послови који се односе на: стварање регулаторних и подстицајних услова за рационалну употребу енергије и енергената и повећање енергетске ефикасности у секторима потрошње енергије; припрему и реализацију програма и праћење ефеката мера за рационалну употребу енергије и повећање ефикасности при производњи и коришћењу електричне и топлотне енергије и природног гаса; припрему и реализацију активности у вези са радом Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности, реализацију пројеката који за циљ имају повећање енергетске ефикасности у секторима потрошње енергије; осмишљавање и спровођење промотивних активности и образовних активности у области енергетске ефикасности; учешће у остваривању међународне сарадње у области подстицања рационалне употребе енергије и повећања енергетске ефикасности, као и други послови из делокруга Групе.

  • Група за успостављање и праћење система организованог управљања енергијом

    У Групи за успостављање и праћење система организованог управљања енергијом обављају се послови који се односе на: припрему стручно-техничке подлоге за успостављање и праћење организованог система управљања енергијом и припрему неопходне регулативе; координацију припреме курикулума и организацију обуке за релевантне актере система организованог управљања енергијом; дефинисање садржаја релевантних докумената које морају припремати актери система управљања енергијом; прикупљање, праћење и анализу података које припремају актери система организованог управљања енергијом и припрему одговарајућих извештаја у вези са оствареним уштедама енергије; реализацију промотивних и образовних активности које се реализују у Одсеку; припрему и реализацију предлога пројеката који за циљ имају повећање енергетске ефикасности; сарадњу и размену искустава на успостављању организованог система управљања енергијом са релевантним институцијама из других земаља и у земљи, као и други послови из делокруга Групе.

Обавештење:

У складу са чланом 54. став 5. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ број 25/13) донета су прва решења којим се овлашћује предузеће Ремонтни центар доо, Ужице да може обављати контролу система за грејање који садржи котлове капацитета већег или једнаког 50 kW и контролу система за климатизацију расхладне снаге преко 12 kW. Решења су објављена у „Службеном гласнику РС“, број 43/17. и можете их погледати овде.