Насловна » Инспекцијски надзор » Годишњи извештаји о раду инспекција

Инспекцијски надзор

Годишњи извештаји о раду инспекција

У складу са чланом 44. став 1. Закона о инспекцијском надзору (’’Службени гласник РС’’ бр. 36/15) Инспекција опреме под притиском 30. јануара 2017. године објављује извештај о раду за 2016. годину.

Извештај о раду Одељења за инспекцију опреме под притиском за 2016. годину

У складу са чланом 44. став 1. Закона о инспекцијском надзору (’’Службени гласник РС’’ бр. 36/15) Одељења рударске и геолошке инспекције 31. јануара 2017. године објављују извештај о раду за 2016. годину.

Извештај о раду Одељења геолошке и рударске инспекције за 2016. годину

У складу са чланом 44. став 1. Закона о инспекцијском надзору (’’Службени гласник РС’’ бр. 36/15) Одељење електроненергетске инспекције 31. јануара 2017. године објављују извештај о раду за 2016. годину.

Извештај о раду Одељења електроненергетске инспекције за 2016. годину

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци