Насловна » Јавне набавке» Управа за резерве енергената

Јавне набавке

Управа за резерве енергената

 

План јавних набавки за 2017. годину – Управе за резерве енергената

 

Отворени поступак за јавну набавку услуга – Уговор о правима на опцијску куповину деривата нафте (Тикети) ЈН бр. 04/17

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда - енглески

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Преузмите документ Питања и одговори 4

 Преузмите документ Питања и одговори 5

 Преузмите документ Питања и одговори 6

 Преузмите документ Питања и одговори 7

 

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 03/2017 - Услуге вршења стручног надзора на извођењу радова на изградњи система за рекуперацију пара (ВРУ) на инсталацији "Пожега" у Пожеги

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка у отвореном поступку бр. ЈН-02/2017 - Набавка добара деривата нафте

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда - енглески

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка бр. ЈН број 01/2017 - Осигурање робе - нафте и деривата нафте

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци