Насловна » Јавне набавке- УЗЗПРО

Јавне набавке УЗЗПРО

Обaвeштeња о закључењу појединачних уговора за јавну набавку на основу спроведене централизоване јавне набавке од стране УЗЗПРО

Тонери ЦЈН 1/2018

 Преузмите документ Оригинални тонери за CANON уређаје - партија 1

 Преузмите документ Оригинални тонери за LEXMARK уређаје - партија 5

 

Осигурање имовине ЦЈН 5/2016

 Преузмите документ Осигурање имовине за потребе Министарства рударства и енергетике

 

Услуге осигурања запослених ЦЈН 6/2016

 Преузмите документ Партијa 1 – Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада

 Преузмите документ Партијa 2 – Хируршке интервенције и теже болести

 

Осигурање моторних возила ЦЈН 4/2016

 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за обавезно осигурање службених возила

 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за каско осигурање службених возила

 

Рачунарска опрема и штампачи ЦЈН 13/2017

 Преузмите документ Радне станице Тип 5 - Партијa 5

 Преузмите документ Преносни лаптоп уређаји Тип 1 - Партијa 20

 Преузмите документ Преносни лаптоп уређаји Тип 6 - Партија 25

 Преузмите документ Радне станице Тип 6, Партија 6

 

Услуге мобилне телефоније

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Одржавање рачунарске опреме и комуникационе опреме и штампача, ЦЈН 10/2017

 Преузмите документ Одржавање рачунарске опреме тип HP – Партија 2

 Преузмите документ Одржавање штампача тип HP – Партија 6

 Преузмите документ Одржавање рачунарске опреме тип CANON – Партија 9

 

Горива и мазива

 Преузмите документ Бензин evro premium BMB 95

 Преузмите документ Евро дизел

 

Осигурање моторних возила

 Преузмите документ Каско

 Преузмите документ Основно

 

Тонери

 Преузмите документ Оригинални тонери за HP уређаје - партија 3 (ЦЈН 8/2017)

 Преузмите документ Оригинални тонери за HP уређаје - партија 5

 Преузмите документ Оригинални тонери за HP уређаје - партија 5

 Преузмите документ Оригинални тонери за CANON уређаје - партија 1

 Преузмите документ Рециклирани тонери за НР уређаје – партија 14

 Преузмите документ Оригинални тонери за Canon уређаје – партија 1

 Преузмите документ Оригинални тонери за HP уређаје - партија 3

 

Осигурање запослених

 Преузмите документ Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада

 Преузмите документ Хируршке интервенције и теже болести

 

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци    Узми рачун и победи!