Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

Одржавање, унапређење и техничка подршка ЛЕП базе података, ЈН 11/18”.
Рок за подношење понуде је 29.11.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

Рачунарска опрема коју не набавља УЗЗПРО, ЈН 10/18.
Рок за подношење понуде је 13.11.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена позива за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање информационог система за енергетске прегледе и систем енергетског менаџмента, СЕМИС, ЈН 8/18.
Рок за подношење понуде је 13.09.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Припрема подлога за израду Извештаја „Security of Supply Statement“, ЈН 7/18.
Рок за подношење понуде је 05.06.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање EsriArcGIS софтвера – лиценци, техничка подршка, одржавање ЦИС ГИР-а и ИМИС система (енергетског информационог система), дорада (надоградња) базе података за Сектор за нафту и гас, ЈН 5/18.
Рок за подношење понуде је 01.06.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Припрема подлога за израду Превентивног акционог плана и Кризног плана ради обезбеђивања сигурности снабдевања природним гасом, ЈН 6/18.
Рок за подношење понуде 04.06.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС), ЈН 4/18.
Рок за подношење понуде је 27.04.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање и унапређење постојећег софтвера за наплату накнаде за коришћење минералних сировина и накнаде за примењена геолошка истраживања, ЈН 3/18.
Рок за подношење понуда је 30.04.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 1/18.
Рок за подношење понуда је 22.02.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Писано и усмено превођење, ЈН 10/17.
Рок за подношење понуда је 18.09.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора 2

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци    Узми рачун и победи!