Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

Одржавање и унапређење постојећег софтвера за наплату накнаде за коришћење минералних сировина и накнаде за примењена геолошка истраживања, ЈН 6/17.
Рок за подношење понуда је 28.04.2017. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена позива за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Oдржавањe Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС-а), ЈН 5/17.
Рок за подношење понуда је 25.04.2017. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 1/17.
Рок за подношење понуда је 03.03.2017. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измене и допуне конкурсне документације

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Питање и одговор 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци