Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

Одржавање и техничка подршка ЛЕП базе података, ЈН 14/17.
Рок за подношење понуда је 20.11.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговор

 

Одржавање и техничка подршка СЕИ базе података, ЈН 13/17.
Рок за подношење понуда је 07.11.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговор

 

Одржавање и техничка подршка ЛЕП базе података, ЈН 12/17.
Рок за подношење понуда је 26.10.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка

 

Рачунарска опрема коју не набавља УЗЗПРО, ЈН 11/17.
Рок за подношење понуда је 23.10.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Допуна конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Писано и усмено превођење, ЈН 10/17.
Рок за подношење понуда је 18.09.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

 

Припрема подлога за израду и доношење техничких прописа у области електроенергетике, ЈН 9/17.
Рок за подношење понуда је 17.07.2017. године до 11:00 часова

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Приступ подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте и ценама енергије и енергената, ЈН 3/17.
Рок за подношење понуда је 11.07.2017. године до 11:00 часова

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Одржавање система за контролу приступа и система за евиденцију основних средстава, ЈН 7/17.
Рок за подношење понуда је 23.06.2017. године до 11:00 часова

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Припрема подлога за израду извештаја „Security of Supply Statement“, ЈН 8/17
Рок за подношење понуда је 15.06.2017. године до 11:00 часова

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Одржавање EsriArcGIS софтвера – лиценци, техничка подршка, одржавање ЦИС ГИР-а и ИМИС система (енергетског информационог система), дорада (надоградња) базе података за Сектор за нафту и гас, ЈН 2/17
Рок за подношење понуда је 12.06.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Одржавање и унапређење постојећег софтвера за наплату накнаде за коришћење минералних сировина и накнаде за примењена геолошка истраживања, ЈН 6/17.
Рок за подношење понуда је 28.04.2017. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена позива за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Oдржавањe Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС-а), ЈН 5/17.
Рок за подношење понуда је 25.04.2017. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 1/17.
Рок за подношење понуда је 03.03.2017. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измене и допуне конкурсне документације

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Питање и одговор 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци