Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

Одржавање и унапређење постојећег софтвера за наплату накнаде за коришћење минералних сировина и накнаде за примењена геолошка истраживања, ЈН 3/18.
Рок за подношење понуда је 30.04.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 1/18.
Рок за подношење понуда је 22.02.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

Писано и усмено превођење, ЈН 10/17.
Рок за подношење понуда је 18.09.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора 2

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци    Узми рачун и победи!