Насловна » Јавне расправе

Јавне расправе

Јавне расправе

ЈАВНА РАСПРАВА
О ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОГРАМА
ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ДО 2025. ГОДИНЕ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ДО 2030. ГОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД 2017.
ГОДИНЕ ДО 2023. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 1. Закључак одбора за привреду и финансије
 2. Извештај о извршеним јавним консултацијама о предлогу уредбе којом се утврђује програм остваривања Стратегије развоја енергетике републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године
 3. Програм јавне расправе о предлогу уредбе о утврђивању програма остваривања Стратегије развоја енергетике републике Србије за период од 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године
 4. Предлог уредбе о утврђивању програма остваривања Стратегије развоја енергетике републике Србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године
 5. Proposal of Decree on establishment of implementation program of the Energy Sector Sevelopment Strategy of the Republic of Serbia for the period to 2025 year with projections to 2030, the year of the period 2017 to 2023 year
 6. Одлука о изради Стратешке процене утицаја програма остваривања Стратегије развоја енергетике републике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године на животну средину
 7. Програм јавне расправе о Извештају о Стратешкој процени утицаја Програма остваривања стратегије развоја енергетике републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, за период 2017. године до 2023. године на животну средину
 8. Извештај о Стратешкој процени утицаја Програма остваривања стратегије развоја енергетике републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, за период 2017. године до 2023. године на животну средину
 9. Report on Strategic environmental assessment for the Energy Sector Development Strategy of the Republic of Serbia by 2025 with projections until 2030, for the period 2017–2023
 10. Формулар за примедбе и сугестије на ПОС
 11. Формулар за примедбе и сугестије на извештај о СПУ
 12. Позив за скуп у Привредној комори Србије 25.07.2017. године
 13. Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. година
 14. Извештај о стратешкој процени утицаја програмa остваривања стратегије развоја енергетике републике србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, за период 2017. до 2023. године, на животну средину

 

 WEBGIS ГЕОЛИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци  Узми рачун и победи!