Насловна » Јавни позиви

Јавни позиви

Јавни позиви

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О НОВОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  У 2019. ГОДИНИ

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ
КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2018. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
ЈП 1/18 (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЈАВНИ ПОЗИВ)

Најважније информације о Jавном позиву:

 • ОБАВЕШТЕЊЕ
  У складу са одељком X. Јавног позива Министарство рударства и енергетике објављује следеће:
 • Предмет јавног позива је финансирање пројектата унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалне самоуправе којима се реализују мере у складу са Уредбом о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2018. години („Службени гласник РС”, број 25/18)
 • Укупно бесповратна средства која се додељују у јавном позиву износе до 125 милиона динара.
 • Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе које могу пријавити само један пројекат унапређење енергетске ефикасности
 • Датум објављивања у дневном листу „Политика” 15. мај 2018. године
 • Рок за подношење пријава: пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике (Краља Милана 36) и буду оверене печатом пријема до 04. јула 2018. године до 15 сати.
 • Одлука о избору биће објављена на интернет страници Министарства,
  http:// www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу fondee@mre.gov.rs
 • Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Министарства,

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ИСПРАВКА ЈАВНОГ ПОЗИВА 15-05-2018

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ-2

 

 

 WEBGIS ГЕОЛИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци  Узми рачун и победи!