Насловна » Инспекцијски надзор » Контролне листе инспекција

Инспекцијски надзор

Контролне листе инспекција

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Инспекције опреме под притиском:

 

 1. Контролна листа – опрема под притиском
 2. Контролна листа – гасоводи за дистрибуцију природног гаса
 3. Контролна листа – гасоводи за транспорт природног гаса
 4. Контролна листа – нафтоводи и продуктоводи

 

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе електроенергетске инспекције:

 

 1. Контролна листа – Објекти за производњу електричне енергије
 2. Контролна листа – Објекти за пренос и дистрибуцију електричне енергије Трансформаторске Станице
 3. Контролна листа – Објекти за пренос и дистрибуцију електричне енергије Далеководи

 

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе геолошке и рударске инспекције:

 

 1. Контролна листа – КЛ ГЕО-ХГ - Геолошка истраживања подземних вода
 2. Контролна листа – КЛ ГЕО-ИГ - Геолошка, инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања
 3. Контролна листа – КЛ ГЕО-МИ - Примењена геолошка истраживања минералних сировина
 4. Контролна листа – КЛ РУД-ЕК - Експлоатација минералних сировина
 5. Контролна листа – КЛ РУД-ПЕ - Подземна - експлоатација минералних сировина - електро
 6. Контролна листа – КЛ РУД-ПК - Површинска експлоатација минералних сировина - електро

 

 WEBGIS ГЕОЛИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци  Узми рачун и победи!