Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

Održavanje i tehnička podrška LEP baze podataka, JN 14/17.
Rok za podnošenje ponuda je 20.11.2017. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Održavanje i tehnička podrška SEI baze podataka, JN 13/17.
Rok za podnošenje ponuda je 07.11.2017. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Održavanje i tehnička podrška LEP baze podataka, JN 12/17.
Rok za podnošenje ponuda je 26.10.2017. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

Računarska oprema koju ne nabavlјa UZZPRO, JN 11/17.
Rok za podnošenje ponuda je 23.10.2017. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Pisano i usmeno prevođenje, JN 10/17.
Rok za podnošenje ponuda je 18.09.2017. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

 

Priprema podloga za izradu i donošenje tehničkih propisa u oblasti elektroenergetike,
JN 9/17.
Rok za podnošenje ponuda je 17.07.2017. godine do 11:00 časova

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanje i odgovor 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Pristup podacima o cenama sirove nafte i derivata nafte i cenama energije i energenata, JN 3/17.
Rok za podnošenje ponuda je 11.07.2017. godine do 11:00 časova

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Održavanje sistema za kontrolu pristupa i sistema za evidenciju osnovnih sredstava, JN 7/17.
Rok za podnošenje ponuda je 23.06.2017. godine do 11:00 časova

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Priprema podloga za izradu izveštaja „Security of Supply Statement“, JN 8/17
Rok za podnošenje ponuda je 15.06.2017. godine do 11:00 časova

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Održavanje EsriArcGIS softvera – licenci, tehnička podrška, održavanje CIS GIR-a i IMIS sistema (energetskog informacionog sistema), dorada (nadogradnja) baze podataka za Sektor za naftu i gas, JN 2/17
Rok za podnošenje ponuda je 12.06.2017. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Održavanje i unapređenje postojećeg softvera za naplatu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i naknade za primenjena geološka istraživanja, JN 6/17.
Rok za podnošenje ponuda je 28.04.2017. godine do 10:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Održavanje Geološkog informacionog sistema Srbije (GeolISS-a), JN 5/17.
Rok za podnošenje ponuda je 25.04.2017. godine do 10:00 časova.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja, JN 1/17.
Rok za podnošenje ponuda je 03.03.2017. godine do 10:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmene i dopune konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Pitanje i odgovor 1

 Preuzmite dokument Pitanje i odgovor 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

 WEBGIS  GEOLISS  GEOLISS  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci