Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

Računarska oprema koju ne nabavlja UZZPRO, JN 10/18.
Rok za podnošenje ponude je 13.11.2018. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena poziva za podnošenje ponuda

 

Održavanje informacionog sistema za energetske preglede i sistem energetskog menadžmenta, SEMIS, JN 8/18.
Rok za podnošenje ponude je 13.09.2018. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Priprema podloga za izradu Izveštaja „Security of Supply Statement“, JN 7/18.
Rok za podnošenje ponude je 05.06.2018. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Održavanje EsriArcGIS softvera – licenci, tehnička podrška, održavanje CIS GIR-a i IMIS sistema (energetskog informacionog sistema), dorada (nadogradnja) baze podataka za Sektor za naftu i gas, JN 5/18.
Rok za podnošenje ponude je 01.06.2018. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Priprema podloga za izradu Preventivnog akcionog plana i Kriznog plana radi obezbeđivanja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom, JN 6/18.
Rok za podnošenje ponude 04.06.2018. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Održavanje Geološkog informacionog sistema Srbije (GeolISS), JN 4/18.
Rok za podnošenje ponude je 27.04.2018. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Održavanje i unapređenje postojećeg softvera za naplatu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i naknade za primenjena geološka istraživanja, JN 3/18.
Rok za podnošenje ponuda je 30.04.2018. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja, JN 1/18.
Rok za podnošenje ponuda je 22.02.2018. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Pisano i usmeno prevođenje, JN 10/17.
Rok za podnošenje ponuda je 18.09.2017. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora 2

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 WEBGIS  GEOLISS  GEOLISS  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Uzmi račun