Naslovna » Javne rasprave

Javne rasprave

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA
O IZVEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROGRAMA
OSTVARIVANјA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE
DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE, ZA PERIOD 2017.
GODINE DO 2023. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

 1. Zaklјučak odbora za privredu i finansije
 2. Izveštaj o izvršenim javnim konsultacijama o predlogu uredbe kojom se utvrđuje program ostvarivanja Strategije razvoja energetike republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine
 3. Program javne rasprave o predlogu uredbe o utvrđivanju programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike republike Srbije za period od 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine
 4. Predlog uredbe o utvrđivanju programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period 2017. do 2023. godine
 5. Proposal of Decree on establishment of implementation program of the Energy Sector Sevelopment Strategy of the Republic of Serbia for the period to 2025 year with projections to 2030, the year of the period 2017 to 2023 year
 6. Odluka o izradi Strateške procene uticaja programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine na životnu sredinu
 7. Program javne rasprave o Izveštaju o Strateškoj proceni uticaja Programa ostvarivanja strategije razvoja energetike republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. godine do 2023. godine na životnu sredinu
 8. Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja Programa ostvarivanja strategije razvoja energetike republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. godine do 2023. godine na životnu sredinu
 9. Report on Strategic environmental assessment for the Energy Sector Development Strategy of the Republic of Serbia by 2025 with projections until 2030, for the period 2017–2023
 10. Formular za primedbe i sugestije na POS
 11. Formular za primedbe i sugestije na izveštaj o SPU
 12. Poziv za skup u Privrednoj komori Srbije 25.07.2017. godine
 13. Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period 2017. do 2023. godina
 14. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja programa ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. do 2023. godine, na životnu sredinu

 

 WEBGIS GEOLISS GEOLISS Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Uzmi račun