Naslovna » Otvoreni podaci

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci

Na ovoj stranici se nalaze javno dostupni podaci iz evidencija koje Ministarstvo rudarstva i energetike vodi a moguće ih je prikazati u mašinski čitlјivim formatima pogodnim za ponovnu upotrebu. Kako se budu proširivale i razvijale javno dostupne evidencije biće takođe postavlјene na Internet prezentaciju.

Rezultati projekta „Harmonizacija podataka o klizištima i obučavanje lokalnih samouprava za njihovo praćenje“ - BEWARE (BEyound landslide aWAREness) koji uklјučuju lokalitet, koordinate, opis procesa i terena, ugroženost objekata i lјudi za 25 opština u Srbiji.

Geološki rečnici usaglašeni sa GeoSciML-om su sastavni deo Geološkog Informacionog Sistema Srbije (GeolISS), a koriste se za kontrolu domena, klasifikaciju i simbolizaciju, izvedeni iz GeolISSTerm-a.

Geologija Srbije 1:500000, projekat Jedna Geologija(OneGeology) (1:1M), Geološki Zavod Srbije. Korigovano i priređeno od strane GeolISS tima, RGF, Univerziteta u Beogradu i Sektora za geologiju i rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike Juli, 2016.

 

 WEBGIS  GEOLISS  GEOLISS  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Uzmi račun