Насловна » Министарство » Државни секретари

Министарство

Државни секретари

Мирјана Филиповић

 Мирјана Филиповић

Рођена је 1. марта 1978. године у Ваљеву.

Дипломирала је 2002. године на Економском факултету Универзитета у Београду.

Титулу магистра је стекла 2009. године на Економском факултету Универзитета у Београду, са магистарским радом „Перспективе развоја Електропривреде Србије у оквиру енергетске заједнице земаља југоисточне Европе“ .

До 2005. године је радила у Министарству финансија Републике Србије – Сектор за трезор, Одељење за управљање дугом.

Од 2005. до 2012. године радила у ЈП „Електропривреда Србије“ - Дирекција за економско финансијске послове-Сектор за девизни платни промет као и Дирекцији за трговину електричном енергијом.

У периоду од  августа 2012. до фебруара 2013. године обављала функцију помоћника министра енергетике, развоја и заштите животне средине и била задужена за Сектор електроенергетике.

Од 2013. године до маја 2014. године радила је  у ЈП „Електромрежа Србије“, као Директор сектора за трезор.

Од  маја 2014. године обавља функцију државног секретара Министарства рударства и енергетике Републике Србије.

Говори енглески, служи се италијанским језиком.

Мајка је једног детета.


Зоран Предић

Рођен 16.04.1960.године. Завршио Машински факултет Универзитета у Београду.

ПРЕТХОДНИ ПОСЛОВИ:  2008 – 2014 Генерални директор ЈКП „Београдске електране'', 2007 – 2008 Директор предузећа Топ Лајн Колор, Београд, 2001 – 2007 Генерални директор Компаније ДМБ, Београд, 1998 – 2001 Помоћник генералног директора Компаније ДМБ за развој и маркетинг, 1995 – 1998 Генерални директор Компаније ДМБ, Београд, 1991 – 1995 Директор ДМБ фабрике Турбомотора и трансмисија, 1984 – 1991 Руководилац пројекта ваздухопловних програма, индустријска кооперација са: BOEING, ROLLS-ROYCE, SNECMA, EUROCOPTER, TURBOMECA итд.

Члан је Одбора за индустрију Привредне коморе Београда и одбора за енергетику Привредне коморе Србије. Председник Скупштине Удружења топлана Србије.

Говори енглески језик.


Овлашћења државних секретара

Државни секретар за свој рад одговара министру и Влади; државни секретар помаже министру у оквиру овлашћења која му он одреди. Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на седницама Владе; Кад министарство има више државних секретара, министар писмено овлашћује једног од њих да га замењује док је одсутан или спречен; Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и његова дужност престаје с престанком дужности министра; Државни секретар подлеже истим правилима о неспојивости и сукобу интереса као члан Владе.

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци