Михајловићева: Доношење Интегрисаног плана наша обавеза према будућим генерацијама, да имамо довољно енергије и здраву животну средину