Ђедовић: Пронађено богато лежиште злата у Жагубици, на локалитету Чока Ракита

Ђедовић: Пронађено богато лежиште злата у Жагубици, на локалитету Чока Ракита

До данас реализованим истражним активностима на локалитету Чока Ракита пронађено је богато лежиште злата, чије су прелиминарно одређене димензије 500м x 250м x 80м. Чока Ракита се налази у општини Жагубица, око три километра југоисточно од Пројекта злата Тимок. Прелиминарни резултати технолошких испитивања показују и да је могуће произвести чист концентрат злата, са укупним искоришћењем злата већим од 93%.

„Потенцијалне резерве значајне су са аспекта количине руде, садржаја злата, што у перспективи може бити од великог значаја за економију целе земље, посебно за регион источне Србије. Оно што треба напоменути, јесте да је пројекат у фази истраживања, да је потребно кроз нова истраживања потврдити ове добре резултате, а након тога израдити елаборат којим ће се извршити верификација ресурса и резерви“, поручила је министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић.

Резултати истраживања која су спроведена у претходном периоду су охрабрујући у смислу резултата са високим садржајем злата, као и могућности добијања истог кроз процес флотирања и касније металуршки процес. Ово потенцијално лежиште даје додатну вредност лежиштима која су већ детектована на пројекту Тимок код Жагубице, који се реализује од стране канадске компаније Dundee Precious Metals INC која је и објавила вест о новом налазишту злата.

Ово откриће је значајно и са аспекта потенцијалног значајног повећања ресурса и резерви руде злата у Републици Србији, навела је министарка.

Поменути резултати представљају значајан корак напред у познавању геологије лежишта, али још увек не значе отварање рудника. Током овог процеса, поузданост информација о лежишту и свим другим факторима се постепено повећава, што иде у прилог нашој земљи и њеном просперитету.