Насловна » Архива » Јавне расправе

Архива

Јавне расправе

Обавештење о отварању ЈАВНЕ РАСПРАВЕ о тексту предлога:

Трећи акциони план за енергетску ефикасност Републике Србије за период од 2016. до 2018. године

Министарство рударства и енергетике позива заинтересоване стране да примедбе, предлоге и сугестије доставе Министарству путем електронске поште на адресу:
miomira.lazovic@mre.gov.rs,
У форми приложеног ОБРАЗАЦ

Јавна расправа траје до ПЕТКА 09. децембра 2016. године.

 

Обавештење о отварању јавне расправе за измене и допуне уредби којима се уређује мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива и обележавање (маркирање) деривата нафте

У поступку припреме измена и допуна уредби којима се уређује мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива и обележавање (маркирање) деривата нафте, Министарство рударства и енергетике позива заинтересоване стране да доставе примедбе, предлоге и сугестије на припремљени текст:

 1. Уредбе о допунама уредбе о обележавању (маркирању) деривата нафте,
 2. Уредба о изменама и допунама уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству путем електронске поште на адресу: snezana.ristic@mre.gov.rs, на српском језику, у форми приложеног обрасца на за сваку уредбу посебно. ОБРАЗАЦ 1.

Јавна расправа траје до 21. новембра 2016. године.

 

Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar

 1. Предлог правилника
 2. Образац за достављање примедби на наведени Предлог Правилника

Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата

 1. Предлог правилника
 2. Образац за достављање примедби на наведени Предлог Правилника

 

Обавештење о отварању јавне расправе за уредбе којима се у производњи
електричне енергије подстиче коришћење обновљивих извора енергије
и високоефикасна когенерација

У поступку припреме уредби којима се у производњи електричне енергије подстиче коришћење обновљивих извора енергије, као и високоефикасна когенерација, Министарство рударства и енергетике позива међународне и домаће финансијске институције, инвеститоре, удружења привредника, стручну јавност, грађане и остала заинтересована лица да узму учешће у изради следећих аката:

 1. Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије
 2. Уредба o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије
 3. Уредбa o утврђивању стандардних модела уговора о откупу електричне енергије

Примедбе, предлози и сугестије, за време трајања јавне расправе, достављају се Министарству путем електронске поште на адресу: oie@mre.gov.rs , на српском језику, у форми приложеног обрасца на за сваку уредбу посебно. ОБРАЗАЦ

Јавна расправа траје до 19. октобра 2015. године.

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама закона о рударству и геолошким истраживањима

Текст Нацрта Закона са уграђеним примедбама

 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о рударству и
геолошким истраживањима

У поступку припреме закона којим се уређује област геолошких истраживања и рударства, Министарство рударства и енергетике спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима, у периоду од 30. априла до 19. маја 2015. године.

Примедбе, предлози и сугестије, за време трајања јавне расправе, достављају се Министарству путем електронске поште на адресу: milica.zoric@mre.gov.rs и mihailo.milosevic@mre.gov.rs и на адресу: Министарство рударства и енергетике, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима”.

Јавну расправу о Нацрту закона, организоваће Министарство, у форми презентације и расправе о Нацрту закона, која ће се одржати у Београду, 18. мај 2015. године у 10 часова у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15, Београд.

 1. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима
 2. Образац за достављање примедби на наведени Нацрт закона

Предлог Правилника о сагласности за складиштење и снабдевање
нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе

Министарство рударства и енергетике је на основу Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број: 145/14) припремило Предлог Правилника о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе.

Примедбе и сугестије се могу достављати до 15. мaja 2015. године путем електронске поште на адресу: snezana.ristic@mre.gov.rs и olga.antic@mre.gov.rs. на приложеном обрасцу.

 1. Предлог Правилника са припадајућим обрасцима (зип датотека)
 2. Образац за достављање примедби на предлог правилника

 

 WEBGIS ГЕОЛИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Укидање печата ЂЕРДАП - Геопарк Шампиони безотовинског плаћања