Јавне набавке

ЈН 8/20 - Одржавање EsriArcGIS софтвера – лиценци, техничка подршка, одржавање ЦИС ГИР-а и ИМИС система (енергетског информационог система)

ЈН 10/20 - Одржавање информационог система за енергетске прегледе и систем енергетског менаџмента - СЕМИС