Извештај о прекидима у снабдевању електричне енергије

4. 8. 2021. у 13 часова

На територији Републике Србије регистрованo је 38 трафостаницa 20(10)/X kV без напајања, због чега је 1.824 корисника дистрибутивног система без електричне енергије.

Од тога, 15 трафостаница 20(10)/X kV и 899 корисник ДС је без електричне енергије због планираних радова (сеча растиња, замена изолатора, редован ремонт опреме и др.), који се превентивно спроводе како би се предупредила појава кварова у ДС.

Због планираних радова без електричне енергије: 

·         Зајечарски  управни округ - 3 ТС и 111 корисника ДС

·         Топлички  управни округ - 9 ТС и 551 корисника ДС

·         Пиротски  управни округ - 1 ТС и 4 корисника ДС

·         Поморавски  управни округ - 1 ТС и 1 корисника ДС

·         Јужнобачки  управни округ - 1 ТС и 232 корисника ДС

 

Због непланираних радова без електричне енергије:

·         Златиборски  управни округ - 23 ТС и 925 корисника ДС;

·         Рашки  управни округ - 7 ТС и 423 корисника ДС;