Извештај о прекидима у снабдевању електричне енергије

27. 10. 2021. у 19 часова

На територији Републике Србије регистровано је 36 трафостаницa 20(10)/X kV без напајања, због чега je 1.541 корисника дистрибутивног система без електричне енергије. 

Због непланираних радова без електричне енергије:

·Јабланички управни округ - 34 ТС и 1.318 корисника ДС.

·Златиборски управни округ - 2 ТС и 223 корисника ДС.