Брошура за крајње купце који нису домаћинства ни стамбене заједнице