Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за обновљиве изворе енергије » Надлежности

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за обновљиве изворе енергије

Надлежности

У Одсеку за обновљиве изворе енергије обављају се послови који се односе на: стварање регулаторних и подстицајних услова за веће коришћење обновљивих извора енергије (у даљем тексту: ОИЕ) у процесу производње електричне и топлотне енергије као и за веће коришћење био-горива у транспорту; припрему и реализацију програма и праћење ефеката мера за веће коришћење ОИЕ; расписивање концесија за објекте који користе ОИЕ, односно издавање енергетских дозвола и издавање решења о статусу повлашћеног произвођача електричне енергије за постројења која користе ОИЕ; реализацију пројеката који за циљ имају веће коришћење ОИЕ и пружање информација потенцијалним инвеститорима; учешће у остваривању међународне  сарадње у области ОИЕ; нормативно-правне и управне послове за потребе Одсека и друге послове из делокруга Одсека.