Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за унапређење енергетске ефикасности » Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за унапређење енергетске ефикасности

Представљање Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019. години у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 2/19

Извештај са обиласка зграде општине Књажевац, која је предмет пројекта финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18

Извештај са обиласка пословне зграде општине Гаџин Хан, која је предмет пројекта финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18.

Извештај са обиласка објеката у општинама Босилеград и Бела Паланка који су предмет пројеката финансираних средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18.

Извештај са обиласка зграде дома уметности, образовна установа „Cnesa“ у Кањижи, која је предмет пројекта финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18.

Извештај са обиласка објеката у општинама Крупањ и Осечина који су предмет пројеката финансираних средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18

Извештај са обиласка зграде Електросаобраћајне техничке школе „Никола Тесла“ у граду Краљеву која је предмет пројекта финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18.

Извештај са обиласка објеката у општинама Ћуприја и Свилајнац који су предмет пројеката финансираних средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18

Извештај са обиласка зграде основне школе ''Радица Ранковић'' Лозовик, Велика Плана, којa је предмет пројекта енергетске сaнације финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18


Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности

Образац извештаја о завршетку пројекта – наративни део

Образац извештаја о завршетку пројекта – финансијски део


Закон о ефикасном коришћењу енергије предвидео је оснивање Буџетског фонда за енергетску ефикасност као ефикасан начин за прикупљање и пласирање средстава у сврху финансирања или су-финансирања пројеката, програма и активности које за циљ имају ефикасније коришћење енергије.

Фонд додељује средства у складу са процедурама и условима прописаним правилником а на основу годишњих програма финансирања које доноси Влада Републике Србије. Средства се могу давати правни и физичким лицима путем спровођења јавних конкурса.

Крајем 2013. године Влада РС усвојила је Одлуку о отварању Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије ("Службени гласник РС", број 92/13).

Фонд је почео са радом 2014. године. До сада су спроведена 4 јавна позива за финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалних самоуправа (ЈЛС) и склопљено 53 уговора (ЈЛС учествују са најмање 30% сопствених средстава). Пројекти су су првенствено обухватили мере унапређења енергетске ефикасности на термичком омотачу зграде (замена столарије и постављање термоизолације) а било је и пројеката унапређења термотехничких система коришћењем обновљивих извора енергије.

Реализација 11 пројеката из првог јавног позива завршена је током 2015 и 2016. године. Укупна вредност свих радова за тих 11 пројеката износила је око 80 милиона динара. Укупна уштеда у потрошњи енергије за грејање у односу на стање пре енергетске рехабилитације износила је око 40%, односно око 2,7 милиона kWh, смањење емисија CO2 од око 1120 t/год. У следећим ЈЛС су реализовани пројекти: Жагубици, Бабушници, Малом Зворнику, Димитровграду, Љубовији, Кикинди, Кули, Прибоју, Гаџином Хану, Бору и Горњем Милановцу.

Крајем децембра 2017. године завршени су сви пројекти у ЈЛС којима су додељена средства на основу првог Јавног позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години. Процењује се да ће годишња уштеда енергије износити 4,5 GWhа и смањење емисија CO2 од око 1550 t/god. Обновљени су јавни објекти у: Мионици, Бољевцу, Бечеју, Крушевцу, Крагујевцу, Свилајнцу, Ражњу, Новом Бечеју, Дољевцу, Жагубици, Бачком Петровцу, Гаџином Хану, Ужицу, Бабушници и Новом Саду.

Трећи јавни позив спроведен је крајем 2016 године. Укупна расположива бесповратна средства која су додељена овим јавним позивом износе до 500 хиљада УСД, донација UNDP (GEF) и до 25 милиона динара из Буџетског фонда. Крајем априла по основу овог јавног позива склопљени су уговори са 13 ЈЛС. Укупна инвестициона вредност изабраних пројеката је око 136 милиона динара. Од 13 изабраних пројеката чак 6 се односи на уградњу котлова на биомасу укупног капацитета од 2,5 MW. Процењена уштеда енергије износи око 2,1 милиона kWh годишње, а смањење емисије CO2 око 1500 тона годишње. Одобрено је суфинансирање пројеката енергетске ефикасности: Жагубици, Рашки, Књажевцу, Лапову, Шапцу, Медвеђи, Љубовији, Лучанима, Пећинцима, Свилајнцу, Жабарима, Крушевцу и Великој Плани.

Средином маја 2018. године расписан је јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2018. години у ЈЛС. Укупно расположива бесповратна средства која се додељују у јавном позиву износе до 125 милиона динара. Позив је завршен 4. јула. Крајем октобра месеца објављено је на интернет страници министарства решење о додели средстава, којим је предвиђено да се средства доделе за пројекте у 14 јединица локалне самоуправе и то: Осечини, Крупњу, Љубовији, Иригу, Крагујевцу, Ћуприји, Краљеву, Гаџином Хану, Босилеграду, Велика Плана, Свилајнцу, Кањижи, Белој Паланки и Књажевцу. Уговори о додели средстава су потписани 8. новембра. Процењена уштеда енергије износи око 2,3 милиона kWh годишње, а смањење емисије CO2 око 1800 тона годишње.

Укупни резултати рада фонда за 4 године су: 39 пројеката је реализовано, уштеда енергије око 9,4 милиона kWh и и смањење емисија CO2 од око 4150 t/год.

Крајем фебруара месеца, односно 26. фебруара расписан је јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019. години у јединицама локалне самоуправе и градским општинама. Позив је трајао до 27. марта. Укупна расположива средства по овом позиву износе 325 милиона динара. Решењем о додели средстава, објављено у јуну, је предвиђено да се средства доделе за пројекте у 24 јединица локалних самоуправа/градских општина и то: Кикинди, Трговишту, Сурдулици, Суботица, Бела Паланка, Мајданпек, Алибунар, Земун, Свилајнац, Рашка, Кањижа, Ириг, Петровац на Млави, Чачак, Мионица, Ваљево, Деспотовац, Лучани, Мало Црниће, Крушевац, Љубовија, Ћуприја, Ниш, Кнић. Уговори о додели средстава су потписани 17. јуна. Укупна вредност пројеката: 490.628.865,92 РСД, а допринос ЈЛС: 165.628.865,92 РСД (око33,8 %). Процењена уштеда енергије износи око 8,2 милиона kWh годишње, а смањење емисије CO2 око 3300 t/год.

Више информација можете пронаћи ОВДЕ

Додатне информације о раду Буџетског фонда за унапређње енергетске ефиксности можете добити путем електронске адресе: fondee@mre.gov.rs