Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

Одржавање информационог система за енергетске прегледе и систем енергетског менаџмента - СЕМИС, ЈН 10/19
Рок за подношење понуда је 02.09.2019. године до 11:00 часова.
Нови рок за подношење понуда је 05.09.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Измена обавештења о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Приступ подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте, ЈН 9/19
Рок за подношење понуда је 19.08.2019. године до 12:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - Партија 1

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

 

Приступ подацима о ценама енергије и енергената на берзи, пројекцијама кретања цена, анализама и новостима у вези са ценама енергије и енергената, ЈН-8/19
Рок за подношење понуда је 17.07.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - Партија 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - Партија 2

 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање ESRI ArcGIS софтвера – лиценци, техничка подршка, одржавање CIS GIR-а и IMIS система (енергетског информационог система), дорада (надоградња) софтвера базе података за Сектор за нафту и гас, ЈН 7/19
Рок за подношење понуде је 25.06.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Припрема подлога за израду извештаја „Security of Supply Statement“, ЈН 6/19
Рок за подношење понуда је 10.06.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС), ЈН 4/19
Рок за подношење понуда је 14.05.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање и унапређење постојећег софтвера за наплату накнаде за коришћење минералних сировина и накнаде за примењена геолошка истраживања, ЈН 5/19
Рок за подношење понуда је 16.05.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Сервисирање службених возила, ЈН 3/19
Рок за подношење понуда је 18.02.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 - Сервисирање службених возила марке Dacia

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору, Партија 3 - Сервисирање службених возила марке Mazda

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 - Сервисирање службених возила марке Opel Vektra club и Chevrolet cruze.

 

Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 2/19.
Рок за подношење понуда је 14.02.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Писано и усмено превођење, ЈН 1/19.
Продужени рок за подношење понуда је 18.02.2019. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Допуна конкурсне документације

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Укидање печата  ЂЕРДАП - Геопарк  Шампиони безотовинског плаћања