Насловна » Јавне расправе

Јавне расправе

Јавне расправе

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-331/2019 од 18. јануара 2019. године у периоду од 21. јануара до 11 фебруара 2019. године спроведена је јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије.

Закључак Одбора за привреду и финансије са Програмом јавне расправе

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије који је био на јавној расправи

Образложење

Преглед одредаба Закона о ефикасном коришћењу енергије које се мењају, односно допуњују који је био на јавној расправи

Извештај о јавној расправи

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19