Насловна » Јавни тендери

Јавни тендери

Јавни тендери

03.10. 2019.

„Међународни јавни поступак обједињене набавке за пројектовање, изградњу и опремање на пројекту „Промоција обновљиве енергије – развој тржишта биомасе у Републици Србији“ – Двостепени међународни поступак (ICB).

„International open tender of Bundle Procurement for Building and Engineering Works for the Project “Promotion of Renewable Energies – Developing the Biomass Market in Serbia“- тwo stage International Competitive Bidding (ICB).

“Обавештење о набавци које је 03. октобра 2019. године објављено на порталу: овде, сви заинтересовани понуђачи могу преузети овде. За даљу процедуру, молимо да контактирате Тендер агента. Језик тендера/Пројекта је енглески.“

“All interested bidders can find here the Procurement Notice that has been published on October 3, 2019 on: here. (link na dookument “Biomass plant.pdf”) For further procedure, please contact the Tender Agent. The language of the Tender/Project is English.”

 

18.09.2019.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације
НАЈАВЉУЈУ ОБЈАВУ ТЕНДЕРА
за
набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу


Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, најављује објаву тендера за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију четири (4) објекта у Параћину, шест (6) објеката у Крушевцу и пет (5) објеката у Ужицу.
Званична објава тендерске документације се очекује у наредних 30 дана. Детаљнија најава тендера се налази у приложеном документу. За детаљније информације кликните ОВДЕ.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation
ARE ANNOUNCING THE TENDER
for
supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and Užice


Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation is announcing the Tender for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of four (4) buildings in Paraćin, six (6) buildings in Kruševac and five (5) buildings in Užice.
Official tender publishing is expected within the next 30 days. Detailed announcement is provided in the attached document. For more details regarding tender announcement click HERE.

 

 

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Укидање печата  ЂЕРДАП - Геопарк  Шампиони безотовинског плаћања