Насловна » Јавни тендери

Јавни тендери

Јавни тендери

22.05.2019.

„Набавка Консултантских услуга за Пројекат „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза V – међународни отворени поступак”

„International open tender for Consulting Services for the Project “Rehabilitation of District Heating Systems in Serbia - Phase V“

“Обавештење о набавци које је 22. маја 2019. године објављено на порталу: овде, сви заинтересовани понуђачи могу преузети овде. За даљу процедуру, молимо да контактирате Тендер агента. Језик тендера/Пројекта је енглески.“

“All interested bidders can find here the Procurement Notice that has been published on May 22, 2019 on: here. For further procedure, please contact the Tender Agent. The language of the Tender/Project is English.”

 

 

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Укидање печата  Укидање печата  Шампиони безотовинског плаћања