Смањи
Аа
Повећај

Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V

Objavljen u "Službenom listu SFRJ“, broj 4/74 i 13/78 i "Službenom listu SRJ“ broj 61/95.