Смањи
Аа
Повећај

Pravilnik o sadržaju i načinu razmene dokumenata i podnesaka koji se tokom sprovođenja procedura u vezi sa upravnim postupcima koji se vode u okviru Ministarstva rudarstva i energetike odnosno nadležnog pokrajinskog organa