Смањи
Аа
Повећај

Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje min. sir i geot. resursa Sl glasnik RS 16 2