Смањи
Аа
Повећај

Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa (Clužbeni glasnik RS br. 16/16 i 8/17)