Смањи
Аа
Повећај

Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2016 godinu 97 2015