Смањи
Аа
Повећај

Uredbu o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu (Službeni Glasnik RS, broj 53/17)