Смањи
Аа
Повећај

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

VAŠE JE PRAVO DA:

1)            budete upoznati sa pravima i obavezama koje imate u inspekcijskom nadzoru

2)            budete upoznati u koju kategoriju rizika je vaša delatnost razvrstana (za sve privredne subjekte se procenjuje stepen rizika, koji može biti neznatan, nizak, srednji, visok i kritičan)

3)            proverite u godišnjem  planu  inspekcijskog  nadzora  da li je planirano da vaša delatnost bude predmet nadzora i, ako jeste, u kom periodu godine (svi planovi su dostupni na sajtu www.inspektor.gov.rs)

4)            budete upoznati sa sadržajem kontrolnih lista i samo- stalno procenite i proverite zakonitost svog poslo- vanja pomoću kontrolne liste (sve kontrolne liste su objavljene na sajtu www.inspektor.gov.rs)

5)            tražite od inspekcije savet i savetodavnu posetu u skladu sa planom inspekcijskog nadzora i kapaciteti- ma inspekcije, kao i druge oblike preventivnog delo- vanja koje ima prednost nad represivnim delovanjem inspekcije

6)            tražite da inspekcija potvrdi zakonitost vašeg poslo- vanja (potvrđujući nadzor u kome se donosi potvrđujuće rešenje, nalaz, izveštaj)

7)            zatražite službeno mišljenje ako ste u nedoumici oko tumačenja i primene nekog propisa, pri čemu je inspektor dužan da uvaži to mišljenje ukoliko ste postupili po njemu i ne izrekne inspekcijsku meru

8)            budete obavešteni o predstojećem nadzoru najkasnije tri radna dana unapred

9)            dobijete nalog za inspekcijski nadzor na početku nadzora, tako da znate šta je predmet nadzora i koje mu je planirano trajanje

10)         inspektor prema vama postupa učtivo i profesionalno i da vam predoči službenu legitimaciju

11)         budete upoznati sa aktima donetim u postupku inspekcijskog nadzora (zapisnik, zaključak, rešenje)

VAŠA JE OBAVEZA DA:

 1)           poslujete u skladu sa zakonom, bezbedno i odgovorno

2)            poštujete integritet i službeni status inspektora

3)            savesno, pošteno i odgovorno učestvujete u postupku inspekcijskog nadzora

4)            postupite po preporukama inspektora koje ste dobili u savetodavnoj poseti

5)            omogućite inspektoru da nesmetano vrši nadzor i obe- zbedite mu potpune i tačne podatke, potrebna dokumenta i pristup odgovarajućem radnom prostoru i sredstvima rada

 6)           obavestite inspektora ukoliko imate saznanja o preduzećima koja posluju u zoni sive ekonomije

7)            primite nalog za inspekcijski nadzor i budete prisutni to- kom nadzora (osim ako postoje opravdani razlozi, o čemu ste dužni da blagovremeno obavestite inspekciju), ili će se inspekcijski nadzor vršiti u prisustvu službenog ili drugog lica koje se zatekne na licu mesta

8)            postupite po meri koju vam je inspektor izrekao

9)            otklonite nezakonitosti i štetne posledice koje je inspektor otkrio i obavestite ga pisanim putem o tome

 

NAPOMENA:

Ukoliko se radi o sprečavanju ili otklanjanju neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu ili biljni ili životinjski svet, inspektor može primeniti dodatna ovlašćenja, radi zaštite javnog interesa. U ovim slučajevima u obavezi je da u zapisniku obrazloži razloge za vanredno  postupanje.