Смањи
Аа
Повећај

Dostava podataka o količini derivata nafte koji se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije

DOSTAVA PODATAKA O KOLIČINI DERIVATA NAFTE KOJI SE STAVLjAJU U PROMET NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE

UPITNICI ZA DOSTAVU PODATAKA POTREBNIH ZA MONITORING KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA

 

Upitnici za dostavu podataka o količini derivata nafte koji se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije popunjavaju se za potrebe izrade Pravilnika o sadržini i načinu sprovođenja godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2023. godinu, a u skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 145/14, 95/18dr. zakon40/21) i Uredbom o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva („Službeni glasnik  RS”, br. 97/15, 5/17, 8/17 - ispravka, 119/17 i 102/18).

 

Energetski subjekti kojima je Ministarstvo rudarstva i energetike uputilo pisani zahtev za dostavu podataka o količini derivata nafte stavljenih u promet na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava u 2022. godini, dostavljaju popunjen upitnik na adresu Ministarstva rudarstva i energetike (Nemanjina 22-26) u pisanoj formi potpisan od strane odgovornog lica, kao i u elektronskoj formi na adresu (ivana.gencic@mre.gov.rs), najkasnije do 27. januara 2023 godine.

 

Takođe, potrebno je da energetski subjektu u što kraćem roku izvrše unos traženih podataka potrebnih za izradu Pravilnika u bazu podataka Ministarstva rudarstva i energetike, na  http://gis.mre.gov.rs/IMISWebEnergy (nafta i gas dugme) u delu „Podaci o količini derivata nafte stavljenih u promet na tržište regiona”.

 

Upitnici za dostavu podataka potrebnih za izradu Pravilnika o sadržini i načinu sprovođenja godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2023. godinu u elektronskoj formi su: