Смањи
Аа
Повећај

Odeljenje za materijalno - finansijske poslove

U Odeljenju za materijalno - finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje budžeta za Ministarstvo; prenos sredstava na pojedine korisnike i nadzor nad utroškom tih sredstava; saradnju sa Narodnom bankom Srbije i poslovnim bankama; saradnju sa Ministarstvom finansija u planiranju i izvršavanju sredstava budžeta i drugih izvora sredstava: sredstva donacija, inostranih zaduživanja; pripremu predloga za donošenje finansijskog plana; pripremu predloga prioritetnih oblasti finansiranja u skladu sa budžetskim kalendarom; praćenje izvršavanja finansijskih planova Ministarstva u pogledu korišćenja sredstava za posebne namene; pripremu i koordiniranje rada u vezi sa izradom predračuna prihoda i rashoda Ministarstva; praćenje dinamike priliva i utroška sredstava; knjigovodstvene poslove; vođenje evidencije o nepokretnosti i plaćanje obaveza za iste; evidenciju pokretne i nepokretne imovine Ministarstva; izradu godišnjih izveštaja za Republičku direkciju za imovinu Republike Srbije, Republički zavod za statistiku; dostavljanje mišljenja na predloge zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti budžetskog računovodstva i finansijskog poslovanja Ministarstva kao direktnog budžetskog korisnika; praćenje propisa iz oblasti finansija i računovodstva; pružanje pune finansijske podrške svim unutrašnjim organizacionim celinama Ministarstva za njihov kontinuiran rad u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima; pripremu predloga plana javnih nabavki; organizovanje i sprovođenje postupaka javnih nabavki; praćenje realizacije plana javnih nabavki, kao i drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju za materijalno - finansijske poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice: 

  • Grupa za budžet i analitičko - planske poslove;
  • Odsek za finansijsko - računovodstvene poslove;
  • Grupa za javne nabavke.