Смањи
Аа
Повећај

Odsek za finansijsko - računovodstvene poslove

U Odseku za finansijsko - računovodstvene poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: usklađivanje stanja glavne knjige Trezora sa pomoćnim knjigama; uspostavljanje i praćenje evidencija o realizaciji finansijskih transakcija sa Trezorom i indirektnim korisnicima; obradu i evidentiranje prateće dokumentacije za sve transakcije evidentirane u glavnoj knjizi Trezora; sravnjivanje, sintetizovanje i konsolidovanje finansijskih podataka; evidenciju i obradu dokumentacije za isplatu zarada i drugih primanja; obradu dokumentacije za davanje naloga za isplatu svih vrsta plaćanja; pripremu i koordiniranje rada u vezi sa izradom predračuna prihoda i rashoda Ministarstva; praćenje dinamike priliva i utroška sredstava; izradu godišnjih izveštaja otvorenih stavki za sve dobavljače i davaoce usluga Ministarstva prema Zakonu o računovodstvu; vođenje evidencije o nepokretnosti i plaćanje obaveza zakupa za iste; evidenciju pokretne i nepokretne imovine Ministarstva; izradu godišnjih izveštaja za Republičku direkciju za imovinu Republike Srbije, Republički zavod za statistiku i drugih godišnjih i periodičnih izveštaja predviđenih zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti budžetskog računovodstva, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.