Смањи
Аа
Повећај

Sekretar ministarstva

Maja Matija Ristić, sekretarka ministarstva rudarstva i energetike

Rođena 1970. godine u Beogradu.

Završila Petu beogradsku gimnaziju. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje Specijaliste evropskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom u Nansiju (Republika Francuska). Sertifikovani je predavač za zakonodavni proces.

Obavljala funkcije sekretara Ministarstva pravde, Ministarstva poljoprivrede i trgovine, sekretara Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture.

Obaljala poslove Načelinka opštih pravnih poslova i poslove šefa kabineta u Ministarstvu kulture. Svoje radno iskustvo je počela da stiče u Zavodu za intelektualnu svojinu i stekla iskustvo u oblasti industrijskih prava i autorskih i srodnih prava.

Obavljala funkciju predsednika NO Aerodromi Ponikve.

Stekla iskustvo u harmonizaciji nacionalnih propisa sa propisima EU, u normativnim poslovima, učestvovala u izradi Zakona o kulturi, Zakona o zadužbinama i fondacijama, Zakona o prekršajima, Zakonu o tajnosti podataka, izrada uredbi u oblasti poljoprivrede.

Od oktobra 2020. godine na poziciji vd sekretara Ministarstva rudarstva i energetike.