Смањи
Аа
Повећај

Sektor za energetsku efikasnost i toplane

Odeljenja za unapređenje energetske efikasnosti, održivi razvoj i klimatske promene u oblasti energetike

Sistem energetskog menadžmenta

Gde se obavljaju obuka i ispit za energetske menadžere?

Rešenjem ministra rudarstva i energetike Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu je ovlašćen za obavljanje poslova obuke energetskih menadžera i energetskih savetnika. Za sve pitanja u vezi sa održavanjem obuke i ispita za energetske menadžere zainteresovana lica treba da se obrate Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, link: https://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/obuke/obuka-energetskih-menadzera/sta… .

Koja je procedura za izdavanje licence energetskog menadžera?

Lica koja su položila ispit za energetskog menadžera podnose pisani zahtev za izdavanje licence na adresu Ministarstva rudarstva i energetike, Beograd, Nemanjina broj 22-26. Uz zahtev  se podnose dokaz o tri godine radnog iskustva u struci i o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi. Licenca se izdaje rešenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja  zahteva. 

Da li je uz zahtev za izdavanje licence potrebno priložiti uverenje o položenom ispitu za energetskog menadžera?

Uz zahtev za izdavanje licence nije potrebno priložiti uverenje o položenom ispitu za energetskog menadžera. 

Kako se u postupku izdavanja licence dokazuje radno iskustvo u struci?

Radno iskustvo u struci se dokazuje potvrdom, ugovorom o radu ili drugim odgovarajućim dokumentom (potvrda ili drugi dokaz mogu biti u fotokopiji).
U potvrdi li drugom dokazu o radnom iskustvu navodi se stručna sprema u kojoj je to radno iskustvo stečeno, a to je struka koja je uslov za polaganje ispita za energetskog menadžera, u skladu sa članom 31. stav 1. tačka 2) Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS”, broj 40/21). Primer kako treba da izgleda potvrda možete videti ovde.

Koliko iznosi republička administrativna taksa za uverenje o položenom ispitu i za licencu energetskog menadžera i kako se popunjava uplatnica?

Taksa za uverenje o položenom ispitu za obavljanje poslova energetskog menadžera iznosi 420 dinara.
Taksa za licencu za obavljanje poslova energetskog menadžera iznosi 840 dinara.
Republička administrativna taksa se uplaćuje na račun broj: 840-742221843-57, model je 97 a poziv na broj (odobrenja), u zavisnosti od prebivališta uplatioca, možete naći ovde.

Da li se može izdati licenca bez položenog ispita za energetskog menadžera?

Lica koja nisu položila ispit za energetskog menadžera ne mobu dobiti licencu energetskog menadžera, bez obzira na stručne kvalifikacije koje imaju. Prema Zakonu o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije,  član 31. stav 1. tačka 1), ministar izdaje licencu energetskog menadžera licu koje ima položen ispit za energetskog menadžera.