Смањи
Аа
Повећај

Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti elektroenergetike

U Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti elektroenergetike obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata iz oblasti elektroenergetike i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; davanje mišljenja i objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa; davanje mišljenja na akte čiji su predlagači drugi državni organi i organizacije; proces reorganizacije javnih preduzeća i društva kapitala iz oblasti elektroenergetike kao i rad energetskih subjekata; rešavanje svojine javnih preduzeća na nepokretnostima koje ne predstavljaju mrežu u smislu zakona kojim se uređuje energetika; davanje mišljenja na srednjoročne planove razvoja i godišnje programe poslovanja javnih preduzeća, kao i drugih energetskih subjekata iz oblasti elektroenergetike; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti sistemskog uređenja u oblasti elektroenergetike; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti elektroenergetike; pripremu predloga odluke o određivanju drugog energetskog subjekta u oblasti elektroenergetike koji će obavljati delatnost umesto subjekta kome je trajno oduzeta licenca; izradu predloga rešenja po žalbama na rešenja elektroenergetskih inspektora; izradu predloga rešenja po žalbama na rešenja o oduzimanju ili ukidanju licence; izradu akata koja proizlaze iz drugih zakona, a odnose se na svojinu i investitorska prava; pripremu odgovora na tužbe u upravnom sporu po drugostepenim rešenjima; pripremu nacrta, odnosno predloga akata u postupku davanja koncesije u oblasti elektroenergetike; sprovođenje postupka za izbor garantovanog i rezervnog snabdevača električnom energijom; učešće u pripremi predloga za zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti elektroenergetike; izradu izveštaja, informacija, analiza i drugih materijala u navedenoj oblasti; učestvovanje u postupku zaključivanja kolektivnih ugovora za energetske subjekte iz oblasti elektroenergetike; učešće u pripremi pojedinačnih akata za Vladu na osnovu ovlašćenja iz zakona; pripremu predloga informacija i zaključaka iz oblasti elektroenergetike radi dostavljanja Vladi na razmatranje i usvajanje; učešće u pripremi rešenja za izdavanje energetske dozvole i oceni ispunjenosti ekonomskih uslova u postupku izdavanja energetske dozvole; praćenje uticaja mera tekuće ekonomske politike i predloga regulatornog tela u pogledu tarifnih sistema i cena električne energije na položaj energetskih subjekata i kupaca električne energije; strateško planiranje; pripremu predloga mera u slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja kupaca i funkcionisanje elektroenergetskog sistema; obradu predmeta po predstavkama i pritužbama građana u oblasti elektroenergetike; praćenje i analiza propisa kojim se uređuje zaštita kupaca električne energije; praćenje direktive Evropske unije i drugih propisa kojim se uređuje zaštita kupaca električne energije; izradu podzakonskih akata iz oblasti zaštite kupaca električne energije i pripremu propisa kojim se uređuju usklađeni iznosi ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva; izradu akata po žalbama na prvostepena rešenja o statusu energetski ugroženog kupca; pripremu odgovora na obrazložene zahteve Energetske zajednice; pripremu odgovora po zahtevima Zaštitnika građana, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.