Смањи
Аа
Повећај

Grupa za pripremu i sprovođenje programa komunalne infrastrukture

U Grupi za pripremu i sprovođenje programa komunalne infrastrukture obavljaju se poslovi koji se odnose na: saradnju i komunikaciju sa međunarodnim razvojnim organizacijama i međunarodnim finansijskim institucijama koje se bave finansiranjem lokalnih komunalnih projekata; planiranje i izradu predloga programa  lokalne komunalne infrastrukture; analizu infrastrukturnih  potreba, utvrđivanje prioriteta, kriterijuma i izbor korisnika projekata; pripremu neophodne ugovorne dokumenticije kojom se obezbeđuje finansiranje i kojom se usaglašavaju međunarodni i domaći propisi relevantni za implementaciju programa; obezbeđivanje nacionalnog kofinansiranja projekata; pružanje stručne pomoći korisnicima sredstava; pripremanje izveštaja međunarodnim i evropskim organizacijama koje obezbeđuju finansiranje projekata, kao i drugim relevatnim  organizacijama koje kofinansiraju ili učestvuju u sprovođenju programa; organizaciju i koordinaciju aktivnosti učesnika u projektima (lokalna komunalna preduzeća, jedinice lokalne samouprave, međunarodne razvojne i finansijske organizacije i dr), kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.