Смањи
Аа
Повећај

Odeljenje za unapređenje energetske efikasnosti, održivi razvoj i klimatske promene u oblasti energetike

U Odeljenju za unapređenje energetske efikasnosti, održivi razvoj i klimatske promene u oblasti energetike obavljaju se poslovi koji se odnose na: stvaranje regulatornih i podsticajnih uslova za racionalnu upotrebu energije i energenata i povećanje energetske efikasnosti; pripremu i realizaciju programa i drugih strateških dokumenata iz oblasti energetske efikasnosti i praćenje efekata mera za povećanje efikasnosti pri proizvodnji, distribuciji i potrošnji energije; realizaciju projekata i mera koji za cilj imaju povećanje energetske efikasnosti; pripremu i realizaciju aktivnosti Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Budžetski fond); osmišljavanje i sprovođenje promotivnih i obrazovnih aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti; aktivnosti na uspostavljanju, sprovođenju i praćenju sistema energetskog menadžmenta; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje i usklađivanje domaće politike sa propisima Evropske unije i stvaranje uslova za dostizanje međunarodno postavljenih ciljeva u oblasti podsticanja povećanja energetske efikasnosti; normativno-pravne i upravne poslove za potrebe Odeljenja; izradu strategija i planova zaštite životne sredine u oblasti energetike radi održivog razvoja; primenu i praćenje primene mera zaštite životne sredine u oblasti energetike, posebno sa aspekta smanjenja uticaja oblasti energetike na klimatske promene; praćenje primene propisanih uslova zaštite životne sredine i klime u oblasti energetike; identifikaciju i predlaganje domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena u oblasti energetike; izradu planova za ulaganje i planova za sanaciju životne sredine u oblasti energetike, kao i praćenje realizacije tih planova; učešće u aktivnostima za pristupanje, potvrđivanje i realizaciju međunarodnih konvencija, bilateralnih sporazuma i njihovih odgovarajućih protokola, amandmana i odluka, koje se odnose na održivi razvoj i klimatske promene u oblasti energetike; pripremu za sastanke u okviru rada Radne grupe za zaštitu životne sredine ustanovljene Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice; praćenje realizacije međunarodnih programa i projekata vezanih za održivi razvoj u oblasti energetike na osnovu fleksibilnih mehnizama Kjoto protokola, kao i aktivnosti koje proizilaze iz direktiva Evropske unije o trgovini emisijama gasova sa efektom staklene bašte, kao i drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.