Смањи
Аа
Повећај

Grupa za pravne i administrativne poslove u oblasti inspekcijskih poslova

U Grupi za pravne i administrativne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu internih opštih i pojedinačnih akata iz delokruga Sektora; praćenje i primenu zakona i drugih propisa iz delokruga inspekcija; pružanje pravne podrške i stručne pomoći svim inspektorima u Sektoru u vezi sa pravnim poslovima; pripremu izveštaja, plana rada informacija, analiza i drugih materijala iz delokruga Sektora; saradnju sa Koordinacionom komisijom Vlade Republike Srbije u oblasti inspekcijskog nadzora; saradnju sa redovnim sudovima, privrednim sudom i tužilaštvom i prati tok sudskih postupaka po podnetim prijavama inspektora, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.