Смањи
Аа
Повећај

Odeljenje za elektroenergetsku inspekciju

U Odeljenju za elektroenergetsku inspekciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor prema zakonu kojim se uređuje energetika, zakonu kojim se uređuje efikasno korišćenje energije i drugim zakonima i propisima iz oblasti elektroenergetike; izradu izveštaja o ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima za obavljanje energetske delatnosti po zahtevima energetskih subjekata; izradu izveštaja o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje energetske delatnosti po zahtevima energetskih subjekata; pripremu i izvođenje zajedničkih akcija sa inspekcijskim organima drugih organa; saradnju sa drugim sektorima u Ministarstvu i drugim službama i stručnim organizacijama u vezi sa kontrolom realizacije preventivnog održavanja elektroenergetskih objekata i obezbeđivanja bezbedne i kontinuirane isporuke električne energije, kao i drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.