Смањи
Аа
Повећај

Odsek za tehničko - tehnološke poslove u oblasti nafte i gasa

U Odseku za tehničko - tehnološke poslove u oblasti nafte i gasa obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti nafte, gasa i opreme pod pritiskom i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti nafte, gasa i opreme pod pritiskom; međunarodnu saradnju i pripremu odgovora prema međunarodnim organizacijama u oblasti nafte, gasa i opreme pod pritiskom; tehničko - tehnološke poslove od značaja za razvoj i unapređenje razvoja naftne i gasne privrede i stavljanje na tržište i upotrebu opreme pod pritiskom; ocenu ispunjenosti tehničkih uslova u postupku izdavanja energetskih dozvola i saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe; pripremu stručnih osnova za pokretanje i sprovođenje postupka za davanje koncesije iz oblasti nafte i gasa; pripremu predloga mera Vlade u slučaju poremećaja u snabdevanju i ugrožavanja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom; pripremu stručnih osnova za pokretanje i sprovođenje postupka za izbor javnog i rezervnog snabdevača prirodnog gasa; razmatranje tehničko - tehnoloških aspekata međunarodnih ugovora u oblasti nafte i gasa; praćenje rada energetskih subjekata u oblasti nafte i gasa u vezi sa održavanjem i eksploatacijom energetskih objekata; praćenje razvoja sistema nafte i gasa u zemlji i njihova veza s evropskim sistemima; pripremu mišljenja u postupku sertifikacije operatora transportnog sistema prirodnog gasa u vezi sa trećim zemljama i izuzeću od primene pravila za pristup sistemu; praćenje snabdevanja kupaca derivatima nafte i prirodnim gasom; praćenje otvaranja tržišta prirodnog gasa i njegovo povezivanje sa tržištima prirodnog gasa u regionu i Evropskoj uniji; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti nafte, gasa i opreme pod pritiskom; pripremu izveštaja, informacija, analiza i drugih materijala u oblasti nafte, gasa i opreme pod pritiskom,  praćenja stanja u tim oblastima i preduzimanja odgovarajućih mera; praćenje realizacije projekata i investicija u oblasti nafte i gasa, praćenje realizacije Strategije, Programa ostvarivanja strategije i Energetskog bilansa, u oblasti nafte i gasa, praćenje i unapređenje programa markiranja i sistema monitoringa kvaliteta derivata nafte sa tehničko-tehnološkog aspekta; obradu predmeta po predstavkama i pritužbama građana, po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti nafte i gasa i pripremu priloga za odgovore na poslanička pitanja, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.