Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori » Odsek za obnovlјive izvore energije » Nadležnosti

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Odsek za obnovlјive izvore energije

Nadležnosti

U Odseku za obnovlјive izvore energije obavlјaju se poslovi koji se odnose na: stvaranje regulatornih i podsticajnih uslova za veće korišćenje obnovlјivih izvora energije (u dalјem tekstu: OIE) u procesu proizvodnje električne i toplotne energije kao i za veće korišćenje bio-goriva u transportu; pripremu i realizaciju programa i praćenje efekata mera za veće korišćenje OIE; raspisivanje koncesija za objekte koji koriste OIE, odnosno izdavanje energetskih dozvola i izdavanje rešenja o statusu povlašćenog proizvođača električne energije za postrojenja koja koriste OIE; realizaciju projekata koji za cilј imaju veće korišćenje OIE i pružanje informacija potencijalnim investitorima; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti OIE; normativno-pravne i upravne poslove za potrebe Odseka i druge poslove iz delokruga Odseka.