Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

Javna nabavka usluga – Analiza tehničkih propisa u oblasti elektroenergetike u delu nadzemnih vodova, primena CENELEC i IEC standarda u cilju prevazilaženja prepreka u Merilu 1 za PP 1, JN 18/19
Rok za podnošenje ponuda je 20.01.2020. godine do 09:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka usluga – Izrada studije o opremi pod pritiskom i jednostavnim posudama pod pritiskom, JN 15/19
Rok za podnošenje ponuda je 20.01.2020. godine do 09:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanje i odgovor 1

 

Javna nabavka usluga – Izrada Analize uslova i načina priključenja na gasovodni sistem i problema u snabdevanju prirodnim gasom, sa predlogom mera, JN 16/19
Rok za podnošenje ponuda je 20.01.2020. godine do 09:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka usluga – Održavanje, unapređenje i tehnička podrška LEP baze podataka, JN-14/19
Rok za podnošenje ponuda je 20.12.2019. godine do 10:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Procena rizika IS (informacionog sistema), izrada Akta o bezbednosti IS, pripadajućih procedura i obuka zaposlenih za informacionu bezbednost, JN-13/19
Rok za podnošenje ponuda je 12.12.2019. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Angažovanje jednog tematskog stručnjaka sa punim radnim vremenom za podršku administraciji Srbije u implementaciji EUSAIR (Strategija EU za Jadransko-jonsku regiju), naročito za zvanično postavljenog koordinatora stuba (KS) za Stub 2, Podgrupa za energetiku, JN-12/19
Rok za podnošenje ponuda je 25.11.2019. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

Računarska oprema koju ne nabavlja UZZPRO, JN 11/19, oblikovana u 2 partije:
Partija 1 – nabavka servera za klaster, poboljšanje servera u klasteru i podizanje „firmware“ NETAPP sistema na novu verziju;
Partija 2 – nabavka mrežne opreme i infrastrukturni server.
Rok za podnošenje ponuda je 04.11.2019. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

Оdržаvаnjе infоrmаciоnоg sistеmа zа еnеrgеtskе prеglеdе i sistеm еnеrgеtskоg mеnаdžmеntа - SЕМIS, ЈN 10/19
Rok za podnošenje ponuda je 02.09.2019. godine do 11:00 časova.
Novi rok za podnošenje ponuda je 05.09.2019. godine do 11:00 časova.

 Prеuzmitе dоkumеnt Poziv za podnošenje ponuda

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Izmena obaveštenja o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Pristup podacima o cenama sirove nafte i derivata nafte, JN 9/19
Rok za podnošenje ponuda je 19.08.2019. godine do 12:00 časova.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

 

Pristup podacima o cenama energije i energenata na berzi, projekcijama kretanja cena, analizama i novostima u vezi sa cenama energije i energenata, JN-8/19
Rok za podnošenje ponuda je 17.07.2019. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - Partija 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - Partija 2

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Održavanje ESRI ArcGIS softvera – licenci, tehnička podrška, održavanje CIS GIR-a i IMIS sistema (energetskog informacionog sistema), dorada (nadogradnja) softvera baze podataka za Sektor za naftu i gas, JN 7/19
Rok za podnošenje ponude je 25.06.2019. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Priprema podloga za izradu izveštaja „Security of Supply Statement“, JN 6/19
Rok za podnošenje ponuda je 10.06.2019. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Održavanje Geološkog informacionog sistema Srbije (GeolISS), JN 4/19
Rok za podnošenje ponuda je 14.05.2019. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Održavanje i unapređenje postojećeg softvera za naplatu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i naknade za primenjena geološka istraživanja, JN 5/19
Rok za podnošenje ponuda je 16.05.2019. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Servisiranje službenih vozila, JN 3/19
Rok za podnošenje ponuda je 18.02.2019. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanje i odgovor 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 2 - Servisiranje službenih vozila marke Dacia

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 3 - Servisiranje službenih vozila marke Mazda

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1 - Servisiranje službenih vozila marke Opel Vektra club i Chevrolet cruze.

 

Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja, JN 2/19.
Rok za podnošenje ponuda je 14.02.2019. godine do 11:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanje i odgovor 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Pisano i usmeno prevođenje, JN 1/19.
Produženi rok za podnošenje ponuda je 18.02.2019. godine do 10:00 časova.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Ukidanje pečata  ĐERDAP - Geopark  Šampioni bezgotovinskog plaćanja