Naslovna » Javne rasprave

Javne rasprave

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENjU ENERGIJE

U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-331/2019 od 18. januara 2019. godine u periodu od 21. januara do 11 februara 2019. godine sprovedena je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Zaključak Odbora za privredu i finansije sa Programom javne rasprave

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije koji je bio na javnoj raspravi

Obrazloženje

Pregled odredaba Zakona o efikasnom korišćenju energije koje se menjaju, odnosno dopunjuju koji je bio na javnoj raspravi

Izveštaj o javnoj raspravi

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19