Naslovna » Kontakt

Kontakt

Kontakt

Ministarstvo rudarstva i energetike
Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

E-mail: kabinet@mre.gov.rs
Tel: 011/3619-833

Tel. centrala ministarstva
Tel: 011/3346 755

Služba za odnose s javnošću
E-mail: press@mre.gov.rs
Tel: 011/3619-833


Informacije od javnog značaja

Milanka Marković
Sekretarijat Ministarstva
E-mail: milanka.markovic@mre.gov.rs

Mihailo Milošević
Odseku za sistemsko uređenje oblasti geologije i rudarstva; Sektor za geologiju i rudarstvo
E-mail: mihailo.milosevic@mre.gov.rs


Inspekcijski nadzor

Elektroenergetska inspekcija
Tel: 011/3122-877; 011/2856-145

Rudarska i geološka inspekcija
Tel: 011/2287-692; 011/2856-159

Inspekcija opreme pod pritiskom
Tel: 011/2856-143; 011/2856-149


Državni sekretari


Kabinet


Sekretarijat ministarstva

Zorica Bugarski
Načelnik odeljenja za pravne i opšte poslove
Tel: 011/3604 405

Slobodan Đurović
Načelnik odeljenja za materijalno-finansijske poslove
Tel: 011/3604 405


Pomoćnici ministra

 

Sektori

Sektor za elektroenergetiku
Tel: 011/3604 426

Sektor za naftu i gas
Tel: 011/3604 426

Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije
Tel: 011/3604 461

Sektor za geologiju i rudarstvo
Tel: 011/3122 852

Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima
Tel: 011/3604 461


Ostalo

Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti
E-mail: fondee@mre.gov.rs

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19