Naslovna » Ministarstvo » Državni sekretari

Ministarstvo

Državni sekretari

Mirjana Filipović

 Mirjana Filipović

Rođena je 1. marta 1978. godine u Valјevu.

Diplomirala je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Titulu magistra je stekla 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa magistarskim radom „Perspektive razvoja Elektroprivrede Srbije u okviru energetske zajednice zemalјa jugoistočne Evrope“ .

Do 2005. godine je radila u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Sektor za trezor, Odelјenje za upravlјanje dugom.

Od 2005. do 2012. godine radila u JP „Elektroprivreda Srbije“ - Direkcija za ekonomsko finansijske poslove-Sektor za devizni platni promet kao i Direkciji za trgovinu električnom energijom.

U periodu od avgusta 2012. do februara 2013. godine obavlјala funkciju pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine i bila zadužena za Sektor elektroenergetike.

Od 2013. godine do maja 2014. godine radila je u JP „Elektromreža Srbije“, kao Direktor sektora za trezor.

Od maja 2014. godine obavlјa funkciju državnog sekretara Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.

Govori engleski, služi se italijanskim jezikom.

Majka je jednog deteta.


Zoran Predić

Rođen 16.04.1960.godine. Završio Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

PRETHODNI POSLOVI: 2008 – 2014 Generalni direktor JKP „Beogradske elektrane'', 2007 – 2008 Direktor preduzeća Top Lajn Kolor, Beograd, 2001 – 2007 Generalni direktor Kompanije DMB, Beograd, 1998 – 2001 Pomoćnik generalnog direktora Kompanije DMB za razvoj i marketing, 1995 – 1998 Generalni direktor Kompanije DMB, Beograd, 1991 – 1995 Direktor DMB fabrike Turbomotora i transmisija, 1984 – 1991 Rukovodilac projekta vazduhoplovnih programa, industrijska kooperacija sa: BOEING, ROLLS-ROYCE, SNECMA, EUROCOPTER, TURBOMECA itd.

Član je Odbora za industriju Privredne komore Beograda i odbora za energetiku Privredne komore Srbije. Predsednik Skupštine Udruženja toplana Srbije.

Govori engleski jezik.


Prof.dr Stevica Deđanski

 Prof.dr Stevica Deđanski

Rođen je 1974 godine u Vršcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Tehničkom fakultetu u Čačku diplomirao je 2005 godine. Magistrirao je Fakultetu za poslovne studije u Beogradu 2008. godine. Doktorirao na istom fakultetu 2010 godine. Kao asistent u nastavi radi od 2008. godine. U zvanje docenta biran je 2010 godine na Fakultetu za poslovne studije. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2015. godine na istom fakultetu. Naučna oblast kojom se bavi je ekonomija. Predaje na predmetima Ekonomika poslovanja, Ekonomika spolјne trgovine, Međunarodna trgovina, Tržište i politika konkurencije, Organizaciono ponašanje, Uvod u biznis.

Od 2007-2011 angažovan kao Izvršni direktor Instituta za nove tehnologije Megatrend Univerziteta u Vršcu.

Bio je biran kao narodni poslanik Skupštine Srbije i AP Vojvodine u dva mandata.

Od 2007-2012 godine angažovan kao savetnik Predsednika Opštine Vršac za privredne, sportske i kulturne odnose sa Rusijom.

Od 1995-2017 godine obavlјa dužnost rukovodioca kontrolnog tela u distribuciji gasa DP „Drugi oktobar„ u Vršcu

Osnivač i član UO Društva srpsko – ruskog prijatelјstva „Nikita Tolstoj„ i srpsko – italijanskog prijatelјstva „Gabriele D'Annunzio„

Predsednik Udruženja za razvoj vinogradarstva i vinarstva „Vinsko selo„. Predsednik NVO „Centar za razvoj međunarodne saradnje„

Autor je preko 50 naučnih, stručnih radova i monografije objavlјenih u Srbiji i inostranstvu.

Organizator i učesnik mnogobrojnih stručnih međunarodnih konferencija u Beogradu, Banjaluci, Budimpešti i Moskvi koje su se bavile ekonomijom, bezbednošću i energetikom.

Govori engleski jezik, služi se ruskim.

Oženjen, otac dvoje dece.

Od avgusta 2017. godine obavlјa funkciju državnog sekretara Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.


Ovlašćenja državnih sekretara

Državni sekretar za svoj rad odgovara ministru i Vladi; državni sekretar pomaže ministru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi. Ministar ne može ovlastiti državnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na sednicama Vlade; Kad ministarstvo ima više državnih sekretara, ministar pismeno ovlašćuje jednog od njih da ga zamenjuje dok je odsutan ili sprečen; Državni sekretar je funkcioner koga postavlјa i razrešava Vlada na predlog ministra i njegova dužnost prestaje s prestankom dužnosti ministra; Državni sekretar podleže istim pravilima o nespojivosti i sukobu interesa kao član Vlade.

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19