Насловна » Министарство » Секретаријат министарства

Министарство

Секретаријат министарства

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса за Министарство који се односе на: кадровске, финансијске, информатичке послове; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима.
 
У Секретаријату Министарства образоване су следеће уже унутрашње јединице:

  • Одељење за правне  и опште послове
  • Одељење  за материјално-финансијске послове
  • Група за возни парк

Вања Јовановић

Секретар Министарства

Овлашћења секретара министарства

Секретар министарства за свој рад одговара министру; Секретар Министарства помаже министру у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих јединица министарства и сарађује са другим органима; Секретара министарства поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.


Зорица Бугарски

Начелник одељења за правне и опште послове

Слободан Ђуровић

Начелник одељења за материјално-финансијске послове

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19