Државни секретари и помоћници министра

Помоћници министра

Јована Јоксимовић
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Тел: 011/3604 461

Милан Алексић
Сектор за електроенергетику
Тел: 011/3604 426

Милан Мацура
Сектор за енергетску ефикасност и топлане
Тел: 011/3604 403

Иван Јанковић
Сектор за геологију и рударство
Тел: 011/3122 852


Сектор за зелену енергију
Тел: 011/3604 409