Дејан Милијановић
Дејан Милијановић

Дејан Милијановић

Помоћник министарке

Рођен је 1973. године у Лазаревцу.

Дипломирао је на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Аутор је више стручних  радова из области рударства, површинске експлоатације који су представљени у земљи и иностранству.

Радно ангажовање у Д.Д.РБ Колубара почиње 1999. године.

  • Од 2000. године обављао је послове руководиоца БТО система,  помоћника управника и управника површинског копа „Поље Д“.
  • директор „Поља Д“ постаје 2011. године.
  • У фебруару 2012. године, за време незампаћених снежних падавина и ванредног стања, очување производње и погонске спремности опреме је био изузетан инжењерски изазов и подухват.
  • директор огранка „Површински Копови“ привредног друштва “РБ Колубара“ постаје 2013. године.

Значајни пројекти који су реализовани у току мандата: Испумпавање 224 милиона кубних метара воде и поновно покретање производње. Апокалиптичне поплаве које су се десиле у мају 2014. године, потпуно су зауставиле производњу на поплављеним површинским коповима.  Испумпавање 224 милиона кубних метара воде, поновно покретање производње и очување стабилности косина одлагалишта су инжењерски подвизи који се ретко срећу у рударству Европе и Света.

На место директора за производњу угља огранка „РБ Колубара“ именован је 2016. године.

Значајни резултати у току мандата на место директора за производњу угља  огранка „РБ Колубара“: Измештање линијских инфра-структурних објеката. Главни акценат, поред остваривања билансом предвиђених количина угља у циљу очувања електро-енергетске стабилности и погонске спремности откопне и помоћне механизације је било и изузетно захтевно измештање линијских инфра-структурних објеката, и то, на западној страни басена реке Колубаре у II фази, кроз простор унутрашњег одлагалишта повшинског копа Тамнава Исток у дужини од 2.6км, које је завршено у јулу 2017. године и измештање државног пута I б реда број 22 Београд-Љиг у дужини од 7 247м, као предуслови за отварање новог површинског копа Поља Г,  који је почео са експлоатацијом откривке 2.9.2017. године.

На источној страни басена рађено је на измештању линијских објеката, реке Пештан и контроли отицања поплавних вода, као и измештању локалног пута Барошевац-Зеоке – Вреоци, (бивши пут Р-201) са пратећом инфраструктуром, изградњи објеката у инфраструктурном коридору Поља Е, као основног предуслова за отварање површинског копа Поље Е.

  • 2018.године долази на место директора сектора за производњу прераду и транспорт угља и откривке, Управе за производњу угља.
  • Фебруара 2019. године именован је за извршног директора за техничке послове производње угља Ј.П. ЕПС.

Значајни резултати у току мандата на мссто директора за техничке послове производње угља Ј.П. ЕПС: 2019. годину Управа за производњу угља Ј.П. ЕПС је завршила са производњом од 38 189 418т угља, што је у односу на 2018. годину 103,3% јер је у 2018. години произведено 36 983 103т угља.

2020. годину Управа за производњу угља је завршила са производњом од 39 091 356 т угља што је у односу на производњу из 2020. године 102,4% Јануар 2021. године, Управа за производњу угља Ј.П. ЕПС је завршила са откопаних 3 508 953т угља, што је 101,95% у односу на јануар 2020. године, када је откопано 3 444 945т угља.

Пројекат управљања квалитетом угља, у огранку Колубара, који је завршен у децембру 2020. године, у наредном периоду гарантује смањење специфичне потрошње угља у термо-електранама, смањење емисије угљен-диоксида, а реализацијом студије Управљања квалитетом угља у Ј.П. ЕПС, и реализацијом студије Управљања квалитетом угља Републике Србије, гарантује повећање квалитета угља што у наредном периоду представља стуб стабилности елекро-енергетског система.

У марту 2021. године је именован за помоћника министарке за рударство и енергетику.